Selecció de treballs de l’alumnat triats per tutors o tribunals. Fonamentalment, treballs finals de grau i treballs finals de màster.