L’Institut del Teatre, en el context de la formació de creadors compromesos estèticament i èticament amb la seva societat i en l’aliança amb institucions i entitats del sector, impulsa l’Observatori de les Arts Escèniques Aplicades. La finalitat de l’Observatori és el foment de projectes de teatre i dansa aplicats als àmbits de l’acció comunitària, l’educació i la salut. L’Observatori, entre altres, té els objectius de generar i transmetre coneixement , facilitar la recollida especialitzada de publicacions i projectes vinculats a les arts escèniques aplicades i difondre els materials pròpies de Institut del Teatre en aquest sector.