Show simple item record

dc.contributor.authorMartí Fons Sastre, Martí
dc.date.accessioned2022-11-30T11:04:21Z
dc.date.available2022-11-30T11:04:21Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.issn2385-362X
dc.identifier.issn0212-3819
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11904/1263
dc.description.abstract<p>El present estudi analitza dues propostes escèniques,&nbsp;<em>Krekovic camina&nbsp;</em>i&nbsp;<em>Un buco nella città / Una escletxa a la ciutat</em>, desenvolupades durant el 2018 en el marc del projecte de recerca&nbsp;<em>Arts escèniques al servei de la conscienciació social&nbsp;</em>dut a terme per l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears (ESADIB). Aquest projecte es concretava en un treball d’investigació i creació artístiques on es feien visibles, escènicament, determinats sectors i àmbits relacionats amb el món del turisme que havien patit marginació i precarietat laboral. El treball consistia a crear propostes escèniques que donaven lloc a una recerca sobre la pròpia praxi teatral contemporània, jugant amb dramatúrgies invasores en els espais públics a partir de dispositius relacionals des d’estratègies participatives que donessin lloc a l’acció col·lectiva. Els dos dispositius tenien, per una banda, un clar objectiu de conscienciació social i, per l’altra, un objectiu experimental i d’innovació. Tot això va provocar una reflexió sobre la performativitat, la teatralitat i els components del joc dramàtic, especialment la funció activa de l’espectador.</p> <p>Els dispositius presentats aconseguiren activar una potència transformadora de la realitat social a través de l’activitat artística mitjançant la invitació a convertir els espectadors en actors participants de l’acció realitzada: des de la defensa de la identitat d’un barri marginat fins a la intervenció i la subversió de la lògica urbana per lluitar contra la massificació turística de les ciutats, retornant al seu encant des d’una vessant poètica.</p>
dc.description.abstract<p>The present article analyses two theatre productions —&nbsp;<em>Krekovic camina&nbsp;</em>and&nbsp;<em>Un buco nella città / Una escletxa a la ciutat&nbsp;</em>— developed during 2018 within the framework of the research project&nbsp;<em>The Performing Arts at the Service of Social Awareness-Raising&nbsp;</em>carried out by the Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears (ESADIB). This project resulted in a work of artistic research and creation highlighting, from a theatre perspective, specific sectors and fields related to the world of tourism that had suffered marginalisation and job insecurity. It consisted of creating theatre productions leading to research on the contemporary theatre praxis itself, playing with invading dramaturgies in public spaces based on relational devices from participatory strategies that gave rise to collective action. The two devices had, on the one hand, a clear objective of social awareness-raising and, on the other, an experimental and innovative objective. This caused a reflection on performativity, theatricality and the components of the dramatic game, particularly the audience’s active function.</p> <p>The devices presented managed to activate a transformative power of the social reality through the artistic event by inviting the audience to become actors participating in the performance: from the defence of the identity of a marginalised neighbourhood to the intervention in and subversion of the urban logic to fight against the impact of mass tourism in the cities, poetically returning to their charm.</p>
dc.relation.ispartofEstudis escènics: quaderns de l'Institut del Teatre. 2021, Núm. 46
dc.titleDramatúrgies de l’emergència, dispositius relacionals i teatres d’invasió a l’escena balear actual
dc.typeArticle
dc.date.updated2022-11-30T11:04:23Z
dc.rights.accessOpen Access


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record