Show simple item record

dc.contributor.authorBenach, Joan-Anton
dc.date.accessioned2022-12-16T11:37:49Z
dc.date.available2022-12-16T11:37:49Z
dc.date.issued1989
dc.identifier.issn2385-362X
dc.identifier.issn0212-3819
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11904/1307
dc.description.abstractL’esperit reservat d’en Fàbregas constituí en bona part l’actitud que el personatge adoptà per defensar una independència radical respecte a moviments i grups que conformaven el seu entorn. En Fàbregas s’«alinea amb les posicions progressistes que programen la ruptura dels esquemes polítics i culturals sota els quals ha crescut la seva generació», però això no és obstacle perquè el veiem constantment defensant la seva condició d’intel·lectual no orgànic. Aquest treball intenta analitzar els compromisos ideològics i culturals del personatge que va fer del «combat teatral» el principal vehicle per expressar el seu combat cívic personal. L’adhesió i el lideratge que en Fàbregas representà en relació amb el teatre independent, la revisió de vells plantejaments culturals, el seu compromís amb la llengua i la cultura catalana, les seves anàlisis crítiques elaborades des d’una òptica marxista, són elements que confirmen una personalitat inclassificable, de la que aquest article procura aportar les claus per definir la rigorosa coherència d’un intel·lectual militant, escassament especulatiu.
dc.description.abstractThe reserved spirit of Fabregas was an attitude he adopted to defend his radical independence with regard to movements and groups around him. Fabregas "tends towards progressive positions which program the break of the politic and cultural schemes his generation had grown up with". But this does not hinder him from his constant defence as a not organic intellectual. <p>This article wants to analyse the ideological and cultural commitments of a man who turned the "theatrical struggle" into the main vehicle of expression of his private civic struggle.</p> <p>The support and leadership represented by Fabregas with regard to the independent theatre, the review of old cultural statements, his commitment with the Catalan culture and language, his critical analysis elaborated under a Marxist point of view, they all are elements that confirm an unclassifiable personality.</p> <p>This article wants to help to define the absolute coherence of this militant intellectual, scarcely speculative.</p>
dc.description.abstractEl espíritu reservado de Fàbregas constituyó en buena medida la actitud que el personaje adoptó para defender una independencia radical respecto a movimientos y grupos que conformaban su entorno. Fàbregas se «alinea con las posiciones progresistas que programan la ruptura de los esquemas políticos y culturales bajo los que ha crecido su generación», pero ello no es obstáculo para que le veamos constantemente defendiendo su condición de intelectual no orgánico.</p> <p>El presente trabajo intenta analizar los compromisos ideológicos y culturales del personaje que hizo del «combate teatral» el principal vehículo para expresar su personal combate cívico. La adhesión y el liderato que Fàbregas representó en relación con el teatro independiente, la revisión de viejos planteamientos culturales, su compromiso con la lengua y la cultura catalana, sus análisis críticos elaborados desde una óptica marxista, son elementos que confirman una personalidad inclasificable, de la que este artículo procura aportar las claves para definir la rigurosa coherencia de un intelectual militante, escasamente especulativo.</p>
dc.relation.ispartofEstudis escènics: quaderns de l'Institut del Teatre. 1989, Núm. 30
dc.titleFàbregas: la necessitat de lluitar, la vocació de saber (aproximació a un compromís intel·lectual)
dc.typeArticle
dc.date.updated2022-12-16T11:37:50Z
dc.rights.accessOpen Access


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record