Now showing items 11-18 of 18

  • La categoria «procés» en l’anàlisi de la literatura dramàtica catalana actual 

   Rosselló, Ramon X.
   Article
   Estudis escènics: quaderns de l'Institut del Teatre. 2022, Núm. 47
   Open Access
   <p>Atesa la diversificació de les formes de creació en el teatre actual —que van més enllà de l’escriptura individual solitària—, aquest article se centra en l’interés de l’exploració de la categoria «procés» amb l’objectiu ...
  • La dramatúrgia professional en un context hostil 

   Casanovas Güell, Jordi
   Article
   Estudis escènics: quaderns de l'Institut del Teatre. 2022, Núm. 47
   Open Access
   <p>Les crisis no són cap oportunitat. Les crisis són moments de gran dificultat, d'incertesa i de dolor. La nostra feina, l'escriptura teatral o la dramatúrgia, és una professió fràgil i de naturalesa incerta, però també ...
  • «La gaviota» de Àlex Rigola. Memorias de un proceso de escenificación 

   Olivares Parra, Daniel
   Article
   Estudis escènics: quaderns de l'Institut del Teatre. 2022, Núm. 47
   Open Access
   <p>This paper describes and analyses part of the process of staging Àlex Rigola’s <em>The Seagull </em>(Barcelona, 1969). Written as a record, it explores the dramaturgical adaptation, the shaping of the proposed theatrical ...
  • Las costuras de una dramaturgia cubana contemporánea. Autoficciones y prótesis en la obra de Rogelio Orizondo 

   Gámez Ramírez, CarlosManuel
   Article
   Estudis escènics: quaderns de l'Institut del Teatre. 2022, Núm. 47
   Open Access
   <p>The article explores the dramatic work of Rogelio Orizondo (Santa Clara, 1983) and suggests a search focused on autofiction as a discursive device. By analysing the play <em>Ayer dejé de matarme gracias a ti Heiner ...
  • Retòriques de l’ansietat, i de la pietat. Brots del 2021: teatre, cinema, assaig, narrativa, poesia 

   Miralles Torner, Esteve
   Article
   Estudis escènics: quaderns de l'Institut del Teatre. 2022, Núm. 47
   Open Access
   <p>L’article identifica tendències en calent en textos artístics del 2021, i les articula des d’una hipòtesi hermenèutica transversal: la centralitat d’una —prevalent— Retòrica de l’ansietat, contrapesada per una —dialèctica— ...
  • Simposi Internacional Estudis Escènics: «Imaginar el futur? Literatura dramàtica catalana en temps de crisi. 2008-2021» 

   Ricart Codina, Anna Maria
   Article
   Estudis escènics: quaderns de l'Institut del Teatre. 2022, Núm. 47
   Open Access
  • Teatre en vers al segle xxi? 

   Sellent Arús, Joan
   Article
   Estudis escènics: quaderns de l'Institut del Teatre. 2022, Núm. 47
   Open Access
   <p>A partir de la pròpia experiència com a traductor de textos teatrals, l’autor reivindica —i il·lustra amb exemples— la conveniència de mantenir la forma versificada quan es tradueix per a l’escena un original escrit en ...
  • Teatre jove i dramatúrgies no textuals. Noves formes d'escriptura dramàtica 

   Tierz Grafià, Carme
   Article
   Estudis escènics: quaderns de l'Institut del Teatre. 2022, Núm. 47
   Open Access
   <p>Si, a l’inici del nou segle, una generació de dramaturgs va renovar el repertori textual català, vint anys després, moltes companyies emergents tendeixen a <em>escriure </em>col·lectivament els seus espectacles en comptes ...