Aquesta comunitat recull diversitat de materials (col·leccions de textos, actes de simposis, articles de revistes, etc...) no produïts per l’Institut del Teatre. L’Institut els ofereix el seu reservori digital perquè puguin disposar d’una ubicació digital per mantenir la seva disponibilitat pública.

Collections in this community

Recent Submissions