Estudis Escènics és la revista acadèmica de l'Institut del Teatre. Fundada el 1957, la revista acull treballs de recerca, reflexió i debat sobre les arts escèniques en general. Actualment, els seus articles estan sotmesos a doble revisió, surt amb una periodicitat de dos números per any i s’edita en format digital en accés obert.

Recent Submissions

View more