Selecció de treballs de l’alumnat triats per tutors o tribunals. Fonamentalment, treballs finals de grau i treballs finals de màster. També inclou textos dramàtics d'alumnes de l'especialitat de dramatúrgia.

Recent Submissions