La col·lecció de 25 números d'En Cartell va néixer amb una voluntat de servei en tres direccions: oferir una plataforma als autors, donar l'oportunitat als teatres de publicar els textos que s'hi representaven i documentar textualment un període del teatre català. Quan aquests tres objectius van deixar de tenir sentit es va tancar la col·lecció. Oferim aquí aquells números que han estat exhaurits en paper i que els autors han acceptat de veure publicats electrònicament. --

Recent Submissions